Yeni Ehliyet (Sürücü Belgesi) Değerli Kağıt Bedellerinin Tahsili 2016

Tarafından   2016-05-13

Yeni ehliyet alacak ya da ehliyet değiştirecek sürücülere yakından ilgilendiren harç ve  kağıt bedeli ödemelerinin  nasıl yapılacağına dair düzenleme tebliğ edildi..2016 yılı yeni ehliyet (Sürücü Belgesi) değerli kağıt bedellerinin tahsiline ilişkin yönetmelik aşağıdaki gibidir..

yeni-ehliyet-harci-Sürücü -Belgesi -Değerli- Kağıt -Bedellerinin- TahsiliT.C.MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı :90192509-210.13.02-13206/01/2016
Konu :Sürücü Belgeleri

İçişleri Bakanlığından (Emniyet Genel Müdürlüğü) alınan 18/12/2015 tarihli ve 165896 sayılı yazıda, “Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi (ASBIS)” kapsamında sürücü adaylarından tahsil edilen sürücü belgeleri değerli kağıt bedellerinin sürücü belgesi harçları ile birlikte vergi dairelerince tahsil edilerek ödendi bilgilerinin elektronik ortamda alınması işlemine 01/01/2016 tarihinden itibaren başlanacağı belirtilerek, söz konusu sürücü belgesinin yetkili memurlara zimmet karşılığı verilmesi işlemi devam etmekle birlikte, tahsilat işleminde değişikliğe gidilmesi talep edilmiştir.

Yeni sistemde il/ilçe emniyet müdürlüklerinin yanında dış temsilciliklerimizden alınan sürücü belgeleri müracaatları, Ankara’da kurulacak bir merkezde tanzim edilecek ve tanzim edilen sürücü belgelerinin ilgili müracaat birimine gönderilerek hamiline teslim edilmesi sağlanacaktır.

Yeni sistemin faaliyete geçmesi ile birlikte Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan boş sürücü belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığına gönderilecek ve il/ilçe emniyet müdürlükleri ile dış temsilciliklerimizde sürücü belgeleri tanzim edilmeyecek ve kişiselleştirilmesi yapılmamış sürücü belgeleri illere gönderilmeyecektir.
Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesindeki, bu Kanun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir hükmüne istinaden, sürücü belgeleri değerli kağıt bedellerinin sürücü belgesi harçları ile birlikte vergi dairelerince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi ve fazla veya yersiz tahsilatlara ilişkin ret ve iade işlemlerinin de yine vergi dairelerince yerine getirilmesi Bakanlık Makamının 25/08/2014 tarihli Onayı ile uygun görülmüştür.
Söz konusu Onay uyarınca Başbakanlığın e-Devlet projelerinden biri olan “Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi (ASBIS)” kapsamında sürücü adaylarından tahsil edilen sürücü belgeleri değerli kağıt bedellerinin sürücü belgesi harçlarını tahsile yetkili vergi dairelerince veya vergi dairesi adına tahsile yetkili kılınmış bankaların yurt genelindeki şubelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilmesi ve buna ilişkin işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.

1- Sürücü belgeleri değerli kağıt bedelleri, vergi dairelerine ödenecek ve yapılan tahsilatlar, vergi dairelerince “03.01.01.13-Sürücü Belgesi Satış Bedeli” gelir ekonomik kodu kullanılarak bütçeye gelir kaydedilecektir.

2- Fazla ve yersiz tahsil edilen sürücü belgesi değerli kağıt bedellerine ilişkin ret ve iade işlemleri Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde; vergi daireleri, ödemelerini ilişkilendirildikleri muhasebe birimleri vasıtasıyla gerçekleştirdiğinden, tahsilatı yapan vergi dairesince, bir taraftan 630-Giderler Hesabının “12.03.01.01-Mal Satış Gelirleri” ayrıntı koduna borç, 333-Emanetler Hesabının “02.99.99-Diğerleri” ayrıntı koduna alacak, diğer taraftan 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabının “03.01.01.13-Sürücü Belgesi Satış Bedeli” ayrıntı kodlarına borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak, daha sonra da 333-Emanetler Hesabının “02.99.99-Diğerleri” ayrıntı koduna borç, 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilerek ilişkilendirildikleri muhasebe birimine mal etmek suretiyle Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) kapsamında Hazine Müsteşarlığından nakit talep etmek suretiyle ödemeler gerçekleştirilecektir.

3- Sürücü belgeleri değerli kağıt bedelleri vergi dairelerince tahsil edilecek olmasına rağmen söz konusu değerli kağıtların zimmetle verilmesi uygulaması devam edeceğinden, yetkili memurların zimmet kaydı, vergi dairelerince tahsil edilen ve elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığına bildirilen verilere göre sistemden üretilecek bir listenin adı geçen başkanlıkça Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilmesi yoluyla kapatılacaktır.

4- Söz konusu liste, yetkili memurun bağlı bulunduğu birim amiri tarafından imzalanacaktır.

5- Dış temsilciliklerimizde tahsil edilen sürücü belgeleri değerli kağıt bedellerine ilişkin tahsilatlarda ise hasılat cetveli Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne geldiğinde yetkili memurun zimmet kaydının kapatılması için cetvelde gösterilen sürücü belgeleri değerli kağıt bedelleri Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilerek, yetkili memurun zimmet kaydı bu yazıya dayanılarak kapatılacak, fazla ve yersiz tahsilatlara ilişkin ret ve iade işlemleri ise yukarıda belirtilen ayrıntı kodlar kullanılmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce yerine getirilecektir.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
Ertan ERÜZ
Bakan a.

Genel Müdür V.DAĞITIM :İçişleri Bakanlığına(Emniyet Genel Müdürlüğü)Dışişleri BakanlığınaGelir İdaresi Başkanlığına81 İl Valiliğine (Defterdarlık)Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne

Yeni Ehliyet (Sürücü Belgesi) Değerli Kağıt Bedellerinin Tahsili 2016” da bir yorum

 1. emine topal

  merhaba, randevuya gidemediğimiz zaman belgelerimizle birlikte bir aile bireyi işlemleri halledebilir mi ?

  1. Mayk27

   Malesef sürücü belgesi işlemlerinde vekalet kabul edilmiyor bizzat evraklarla beraber kendiniz gitmek zorundasınız çünkü imzanız şart

 2. Berke

  Merhaba surucu belgesi harc ucreti , degerli kagit bedeli ve hizmet bedeli bu uc odemeyide tek bi bankaya yapabilir miyim ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir