Yeni Ehliyet İçin Sağlık Raporu Düzenlenme Duyurusu

Tarafından   2016-01-09

Sürücü Sağlık Raporu nasıl alınır?sağlık bakanlığı ehliyet raporu,ehliyet için sağlık raporu,ehliyet için sağlık raporu nerelerden alınır,ehliyet için sağlık raporu nereden alınır,sağlık bakanlığı özürlü raporu Yeni ehliyet başvurusu (eski ehliyet değiştirme) için Sağlık Bakanlığı Sürücü /Sürücü Adaylarına Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Duyuru yayımladı.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (c) bendi kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızca müştereken hazırlanan “Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” 26/09/2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Karayolu Trafiği Konvansiyonuna ülkemizin de taraf olmasına imkan sağlayan “Uygun Bulma Kanunu” 25/04/2012 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 08/08/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.yeni-ehliyet-icin-saglik-raporu- alma

Duyuru metnine ve ilgili eklere ulaşmak için üzerine tıklayınız…

Üst Yazı

EK-1 Sağlık Raporu

EK-2 Kod Tablosu

EK-3 Beyan Formu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinde 12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmış olup “Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul ve esaslar İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır.2013 yılında 2918 sayılı Kanunda yapılan değişiklik kapsamında “Motorlu Taşıt sürücü Kursları Yönetmeliği”05/12/2015 tarihinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği 17/04/2015 tarihinde, “Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”29/12/2015 tarihinde yayımlanmıştır.
Bu üç Yönetmeliğin yürürlük tarihi 01/01/2016’dir.18/07/1997 tarihli ve 23053 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Sürücü belgesinin düzenlenebilmesi için; geçerli motorlu taşıt sürücü sertifikası, adli sicil kaydı, sürücü olur sağlık raporu,sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli, diğer kanuni paylar, parmak izi, kan grubu bilgisi ile sertifika sahibinin fotoğraf ve imzası Emniyet Genel Müdürlüğünce, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden güvenli elektronik sistem üzerinden alınır ve sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sürücü belgesi merkezi sistemle kişiselleştirilerek basılır, ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir.” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında “İkinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, güvenli elektronik sistem üzerinden alınıncaya kadar müracaatların kabulü ve değerlendirilmesi işlemleri aşağıda belirtilenşekilde yapılır:” hükmünde belirtildiği üzere sürücü belgesi alacak kişilere ait bilgi ve belgelerin sistem üzerinden alınması için Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak kullanılmak üzere kurulması planlanan “güvenli elektronik sistem”
çalışması devam etmekte olup söz konusu sistem kuruluncaya kadar sürücü/sürücü adayları için düzenlenecek sağlık raporları ıslak imzalı olarak düzenlenerek ilgiliye teslim edilecektir.
Söz konusu Yönetmelik değişikliği kapsamında sürücü /sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi işlemi şu şekilde yürütülecektir:
1)Sağlık raporu; Bakanlığımıza ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir