İEM(İSTANBUL) Ehliyet Değiştirme ,Ehliyet Yenileme İşlemleri

Tarafından   2015-12-14

iem-yeni-ehliye-basvuru-ehliyet-yenileme-cikartma-islemleri-istanbulİstanbul iem ehliyet randevu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ehliyet değiştirme ,ehliyet yenileme yeni ehliyet alma İşlemleri nasıl yapılır?Ehliyet Değiştirme ,Ehliyet Yenileme İşlemleri için gerekli belgeler neler?  Eski tip ehliyetler (sürücü belgeleri) yeni sürücü belgeleri( yeni ehliyetler) Ocak 2016 itibarıyla değiştirilmeye başladı.İstanbul’da yeni ehliyet çıkartmak için başvuracak sürücüler İEM ‘den randevu alarak işlemlerini yaptırabilecekler.Sürücüler yeni tip ehliyet randevusuna gitmeden önce gerekli belgeleri hazırlamaları önem arzetmekte.İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ehliyet başvuru işlemlerini tamamlayan sürücülerin ehliyetleri PTT ile sürücünün ibraz ettiği adrese gönderilecek.Sürücüler yeni ehliyet alamak için anlaşmalı bankalara ya da PTT şubelerine 15 TL ehliyet ücretini yatırmaları gerekiyor.İşte Ehliyet Değiştirme ,Ehliyet Yenileme İşlemleri için gerekli belgeler;

  • Tek hekimden alınan ‘Sürücü olur’ sağlık raporu.
  • 1 biyometrik fotoğraf.
  • Parmak izi.
  • Harç bedeli olan 15 liranın anlaşmalı bankalara yatırıldığını gösteren dekont.istanbul- emniyet-mudurlugu-yeni-ehliyet-alma--ehliyet-yenileme-randevu-alma-2016

Vatandaşlar bu belgelerle İstanbul Emniyet müdürlüklüğü trafik tescil şube müdürlüklerine başvuracak. Yeni tip ehliyetler basıldıktan sonra sürücülerin adresine postayla gönderilecek.
Sürücü belgelerinin değiştirilebilmesi için;
a) İlgililerin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,
b) İlgililerin bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen hükümlülükle ilgili şartları taşımaları,
c) Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş olması gereklidir.
Bu madde kapsamında yapılacak değiştirme işlemlerinden harç alınmaz. Ancak indirimli değerli kâğıt bedeli olarak 13 Türk Lirası ve 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin son fıkrası kapsamında da 2 Türk Lirası bedel ödenir.

Belirlenen süre içerisinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır. Ancak, ilgililerin başvuruları halinde, gerekli harçlar ve indirimsiz değerli kâğıt bedeli ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgeleri verilir. Ancak, sürücü belgeleri çeşitli nedenlerle geri alınmış olanlar ile mücbir sebeplerle sürücü belgelerini bu madde kapsamında belirlenen sürelerde değiştirmeyenlerden de belgelerinin değiştirilmesi sırasında harç alınmaz.

Değiştirilen eski tip sürücü belgelerinin geri alınması, saklanması ve imhası ile değerli kağıt bedellerinin zimmet kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.”

“Geçici Madde 10 ‒ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

a) A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,

b) A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi,

c) B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,

ç) C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi,

d) D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi,

e) E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,

f) E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi,

g) F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi,

ğ) G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi

olarak değiştirilirler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikaları yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilirken yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresi eklenir. Sürücü kursuna kayıt yaptırmış olanlar için de bu fıkra hükmü uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce motorlu taşıt sürücü sertifikası sahibi olanlar ile sürücü kurslarına kayıt yaptırmış olanlar için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sürücü belgesi sahibi olanlar, sürücü belgelerini belirlenen süre içerisinde değiştirinceye kadar, sahip oldukları sürücü belgesi sınıfının birinci fıkrada belirtilen karşılığı olan sınıf ile kullanılan araçları sürmeye yetkilidir.

“H” sınıfı sürücü belgeleri, engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Değiştirme işlemi sırasında sağlık raporu istenir. Engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan listeden belirlenerek kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.

<

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir